Warbro A-området

Vår förening bildades 1987 i samband med att Banverket tog bort en plankorsning med järnvägen vid Hålbonäs. Detta innebar, efter möte med Banverket, Vägverket, Lantmäteriet och vägsamfälligheten, att fördelningen av andelar till Warbro Hålbonäs Vägsamfällighet, förändrades. Alla permanent boende och stugägarna, som nyttjare av vägarna, skulle betala sin andel. För att detta skulle vara praktiskt genomförbart bildades Enebackens Samfällighetsförening, som via medlemsavgiften betalar A-områdets avgifter.

Föreningen är en s.k. anläggningssamfällighet med uppgift att förvalta gemensamma tillgångar som vägar, grön- och skogsområden, byggnader, vattenanläggning, bryggor, badplatser och andra gemensamma områden.

Varje fastighetsägare är obligatoriskt medlem i föreningen.
Högsta beslutande organ i föreningen är årsmötet som hålls i juni varje år. Vid årsmötet beslutas om årsavgift och budget för det kommande året och om större arbeten och aktiviteter. Varje medlem har möjlighet att senast under april månad lämna förslag till verksamheten genom motioner till årsmötet. Vid årsmötet väljs också en styrelse som har till uppgift att genomföra det som årsmötet beslutat samt förvalta föreningens  tillgångar fram till nästa årsmöte.

Vid tillfartsvägen till området finns platser för brevlådor dit post vardagar bärs ut via lantbrevbärare. Varje stugägare skall själv ombesörja att brevlåda finns på plats, är tydligt märkt och är i gott skick.

Kalender

«   Maj - 2020   »
V. Ti On To Fr
18
19
20
21
22