Våra vägar 

Vägar inom området sköts och underhålls av föreningen.
Vägarna är gamla och kräver ständigt underhåll.

Det uppstår lätt hål om det kommer mycket regn, vid behov sker sladdning av vägarna och komplettering med grus för att täcka håligheter.

För att säkerställa avvattning från vägarna bör alla stugägare se till,
att diken och vägtrummor i anslutning till tomten är rensade, så att vattnet får fri väg att rinna undan.

Vintertid sker plogning av vägarna, vid behov, till veckosluten. Sandning utföres vid särskilt behov.

För att värna om människors och djurs säkerhet samt minska slitaget på vägarna är maximal hastighet 30 km/tim på tillfartsvägen och 20 km/tim inom området

 

Kalender

«   Maj - 2020   »
V. Ti On To Fr
18
19
20
21
22