Vattenanläggning 

Ett bra dricksvatten är av stort värde för området men är tyvärr en begränsad tillgång. Vattnet får användas enbart som hushållsvatten. Trädgårdsbevattning, biltvätt och fyllning av pooler med det gemensamma vattnet är inte tillåtet. Varje stugägare ser till att det inte finns läckande kranar eller andra läckage inom fastigheten.

Vattenanläggningen sköts av vattenansvariga som väljs vid årsmötet. För att förhindra skador på grund av frysning stängs sommarvattensystemet av vintertid. Detta sköts av vattenansvariga och det är inte tillåtet att själv ändra på denna avstängning.
Med jämna mellanrum tas vattenprover för kemisk och mikrobiologisk analys. Protokoll från proverna finns på sidan för föreningsdokument.

Föreningens ansvar gäller fram till resp. tomtgräns och varje stugägare skall ombesörja att det  finns en huvudkran som skall stängas efter helg- eller semestervistelse. Då underlättas felsökning vid eventuella fel i anläggningen och förhindras skador på den egna fastigheten vid eventuella fel i systemet.

Några medlemmar har valt att ha egen brunn. Eftersom föreningen ansvarar för vattnets kvalitet i den gemensamma anläggningen är det inte tillåtet att koppla samman en egen brunn med föreningens vatten.

Avloppen är enskilda och ligger inte under Samfällighetsföreningens ansvar. Varje stugägare ansvarar för skötsel och underhåll av sin anläggning.

Kalender

«   Maj - 2020   »
V. Ti On To Fr
18
19
20
21
22